Danh sách dự án Căn Hộ chung cư huyện Châu Thành, Trà Vinh