Danh sách dự án Căn Hộ chung cư huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa