Danh sách dự án Căn Hộ chung cư thành phố Đông Hà, Quảng Trị