Danh sách dự án Căn Hộ chung cư thị xã Duyên Hải, Trà Vinh